سی دی شماره 3

بلدر چین  گوشتی
مباحث مورد بحث در این سی دی

بستر

جلوگیری از بستر خیس

بستر مناسب پرورش

پرورش در قفس

کشتار

مولد مادر

واکسیناسیون

جوجه یک روزه

آماده سای سالن برای جوجه  یک روزه

بستر جوجه یک روزه

تغذیه جوجه یک روزه

جلوگیری از تلفات جوجه یک روزه

مدیریت جوجه یک روزه

تشکیل گله

بسته بندی گوشتخرید  سی دی شماره 3 پرورش بلدرچین گوشتی با قیمت 9000  تومان

 

برای خرید اینجا را کلیک کنید 
  ابتدا سی دی را دریافت نموده وسپس هزینه را پرداخت کنید
 
 
 
جهت  خرید پک کامل و جامع  سی دی های پرورش بلدرچین با تخفیف ویژه  شامل هر شش سی دی  ، 140  مبحث پرورش بلدرچین و یک دی وی دی فیلم از سالنها در مقاطع مختلف سنی    اینجا  را  کلیک کنید