سی دی شماره 6ساخت دستگاه جوجه کشی و اصول مهم در بالا بردن راندمان جوجه کشی
مباحث مورد بحث در این سی دی
 

 

حرارت تخم نطفه دار قبل از انکوباسیون

تاثیر تخم بر جوجه کشی

تاثیر مولد بر جوجه کشی

دستگاه دستی

مشکلات جوجه کشی

مراحل جوجه کشی

چرخش

تهویه

هچ

جلوگیری  از تلفات

دلیل تلفات جوجه کشی

مرگ در هچ

نقش ویتامین ها در جوجه در آوری

ساخت دستگاه جوجه کشی

نکات اولیه ساخت دستگاه

ساخت دستگاه سام وان

تنظیمات رطوبت سام وان

تنظیمات  دمایی سام وان

تنظیمات چرخش و تایمر سام وان

ساخت دستگاه دیجیتالی

ساخت مکانیک دستگاه

چرخش

تهویه

هچر دستگاه

مشکلات ساخت  دستگاه

شرایط جدول برای دیگر پرندگان

 
 
 
 

 
 
 
 
سی دی ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی و اصول مهم در بالا بردن راندمان جوجه کشی با قیمت 14000  تومان 


برای خرید  اینجا را کلیک کنید 
  ابتدا سی دی را دریافت نموده وسپس هزینه را پرداخت کنید   
 
جهت  خرید پک کامل و جامع  سی دی های پرورش بلدرچین با تخفیف ویژه  شامل هر شش سی دی  ، 140  مبحث پرورش بلدرچین و یک دی وی دی فیلم از سالنها در مقاطع مختلف سنی    اینجا      را  کلیک کنید