دستگاه جوجه کشی

 

 

 

 

 


 

    دستگاه    جوجه کشی           جنرال الکترون

 

پنج  سال گارانتی
دو سال وارانتی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

با قابلیت تغییر کاربری برای سایر پرندگان(بلدرچین مرغ  بوقلمون کپک شتر مرغ ) 

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 داخل بدنه تمام استیل و بیرون رنگ کوره ای

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 با درصد بالای جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

    قابلیت ستر و هچر همزمان (دستگاه دو منظوره می باشد)

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 مناسب برای تمام شرایط اقلیمی و  آب و هوایی

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 کنترل اتومات تمام مراحل کار ماشین  از جمله حرارت رطوبت و دمپر و گردش

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

با صفحه نمایشگر FINGER TUCH  لمسی برای تعین نوع پرنده و دیگر تنظیمات کاربر   

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 درب تمام شیشه ای دو جداره ( برای دیدن تخمها ) و  کنترل وضعیت تخمها

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 دارای  سیستم نطفه سنج

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 حداقل هزینه کارکرد و صرفه جویی در مصرف برق همرا ه با سیستم انرژی ذخیره برای  زمان قطع برق

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 نمایشگر LCD     برای نشان دادن مقدار  دما   ، رطوبت و  اکسیژن همراه با نمایش تاریخ و ساعت بامنوی  فارسی

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 سیستم کنترل دمای دیجیتال ،  رطوبت سنج  دیجیتال ، اکسیژن  سنج دیجیتال

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 سیستم قفل الکترونیکی برای درب دستگاه

دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 قابلیت  ضد عفونی و شستشوی کامل بدنه و استفاده از اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز در سیستم کار برای نهایت ضدعفونی

 تگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  مجهز به سیستم هشدار دهنده قابل اطمینان  برای قسمتهای حیاتی ماشین  از طریق آلارم و خط تلفن
این سیستم  قادر است هنگامی که هرگونه خطایی (توسط عوامل محیطی)در قسمتهای حیاتی دستگاه رخ داد با شماره مبایلی که ذخیره کرده اید تماس گرفته و  نوع خطر را( به عنوام مثال: زیاد شدن دما) را گوشزد کند. همچنین کاربر دستگاه می تواند با همان شماره مبایل از راه دور،توسط پیامک هرگونه تغییراتی را در دستگاه اعمال کند (تعین دما و گردش میزان رطوبت و اکسیژن)

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

 
  قابلیت تنظیم تمام پارامتر های دما رطوبت اکسیژن از طریق موبایل  ... دستگاه از طریق خط تلفن  حتی از راه دور( تنها با چند شماره گیری ساده از راه دور می توانید دستگاه جوجه کشی خود را تنظیم و کالیبره کنید.)

    دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

   دستگاه با انتخاب کاربر می تواند روی 5 نوع پرنده   شتر مرغ    بوقلمون  مرغ   کپک  و بلدرچین  ست شود و برای همان  پرنده به کار رود(سبد ها نیز باید  تعویض شوند)

   

راه اندازی خودکار موتور برق در هنگام  قطع شدن برق اصلی (در صورتی که برق اصلی قطع شود پس از 3 ثانیه موتور برق به طور خودکار در مسیر  قرار میگیرد و برق دستگاه را تامین می کند)      11520      تایی کپک               

                 تایی بوقلمون         6300              
    7560    ٠             تایی مرغ

    18000   تایی بلدرچین

      280    تایی شترمرغشماره تماس :09139308071


  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی پرورش بلدرچین  خواص گوشت بلدرچین خواص تخم بلدرچین بلدرچین در منزل و خانه دستگاه جوجه کشی
      
 

 
 

برای حمایت از سایت کلیک کنید